Persondatapolitik

/ /

Denne poli­tik om ind­sam­ling og behan­dling af per­son­o­plysninger (herefter ”Poli­tikken”) beskriver, hvor­dan CarConnect.dk ApS (herefter ”os”, ”vi” eller ”vores”), som dataans­varlig ind­sam­ler og behan­dler per­son­o­plysninger om dig som kon­tak­t­per­son, kunde eller medar­be­jder hos en af vores kun­der, når du besøger carconnect.dk, bruger carconnect.dk, anmoder om at mod­tage nyt fra os eller kom­mu­nikerer med vores medarbejdere.

Læs vores perondatapolitik her.